f
Share
vat ly tri lieu tu the thoat nuoc

Vật Lý Trị Liệu Đường Hô Hấp

Thế nào là vật lý trị liệu hô hấp là gì?

Vật lý trị liệu là phương pháp tập dựa vào tính chất vật lý của chất khí để thay đổi áp suất trong đường dẫn khí, nhằm làm long đàm nhớt, làm thông thoáng đường thở, tránh cho phổi bị xẹp, tránh làm tổn thương cấu trúc của đường hô hấp.

Các hình thức vật lý trị liệu, phục hồi chức năng hô hấp:

-    Vỗ rung lồng ngực: giúp làm nới [...]

Đọc thêm
f
Share

10 Điều Tốt Dành Cho Người Tập Vật Lý Trị Liệu

1. Đừng bao giờ nói “Tôi không thể” bởi vì bạn sẽ làm điều đó mọi lúc.
2. Đừng bao giờ nói, “đó là dễ dàng” bởi vì chúng sẽ chỉ làm cho nó khó khăn hơn
3. Đừng bao giờ nói “Tôi muốn về nhà” vì bạn sẽ ở lại lâu hơn
4. Không bao giờ quên số vì bạn sẽ bắt đầu một lần nữa
5. Không bao giờ phàn nàn vì chúng tôi không bao giờ nghe.
6. Đừng bao giờ tranh [...]

Đọc thêm