f
Share

10 Điều Tốt Dành Cho Người Tập Vật Lý Trị Liệu

1. Đừng bao giờ nói “Tôi không thể” bởi vì bạn sẽ làm điều đó mọi lúc.
2. Đừng bao giờ nói, “đó là dễ dàng” bởi vì chúng sẽ chỉ làm cho nó khó khăn hơn
3. Đừng bao giờ nói “Tôi muốn về nhà” vì bạn sẽ ở lại lâu hơn
4. Không bao giờ quên số vì bạn sẽ bắt đầu một lần nữa
5. Không bao giờ phàn nàn vì chúng tôi không bao giờ nghe.
6. Đừng bao giờ tranh [...]

Đọc thêm